Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος (Ε.Δ.Ι.Π.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Στόχοι της Ε.Δ.Ι.Π

Στόχοι της ΕΔΙΠ Η Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος (ΕΔΙΠ), ιδρύθηκε με στόχο: α) τη διάδοση και εφαρμογή των αρχών του Ιπποκρατικού πνεύματος, β) την ευαισθητοποίηση των γιατρών, στην υπηρέτηση αυτών των αρχών γ) τη διδασκαλία και διάδοση της ιστορίας της Τέχνης και της Επιστήμης τους και δ) την επιβράβευση των βέλτιστων με απονομή διακρίσεων, ειδικών τιμών και μεταλλίων. Η ΕΔΙΠ, εκτιμά ότι η διάθεση των γιατρών, ιδιαίτερα των νέων, για θυσίες και παραμερισμό των ωφελιμιστικών στόχων, για χάρη των υψηλών ανθρωπιστικών αξιών, αποτελεί στοιχείο πρόκληση στη σχέση Γιατρού-Ασθενούς. Η σχέση αυτή έχει διαταραχθεί, σήμερα, σ...

Περισσότερα...
Top