ΑΡΧΙΚΗ / ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ιδρυτικά μέλη ΕΔΙΠ

Ανθόπουλος Λάμπρος

Μουλόπουλος Σπύρος

Μεταξωτού Αικατερίνη

Φούσας Στέφανος

Γραββάνης Μιχαήλ

Κοσμίδης Ιωάννης

Τριπολίτης Ι. Αναστάσιος

Σκάρλος Δημοσθένης

Τουρκαντώνης Αχιλλέας

Σταυριανέας Γ. Νικόλαος

Ζηρογιάννης Ν. Πάνος

Αγορογιάννης Σωτήριος

Διαμαντόπουλος Εμμανουήλ

Αθανασιάδης Δημήτριος

Κατσόγιαννης Απόστολος

Κισκίνης Δημήτριος

Δαΐκος Κ. Γεώργιος

Κατσάμπας Ανδρέας

Σκορδής Ιωαν. Χρήστος

Ρηγόπουλος Δημήτρης

Στρατηγός Ιωάννης

Αποστολίδης Κ. Απόστολος

Top