ΑΡΧΙΚΗ / Στόχοι της Ε.Δ.Ι.Π

Στόχοι της Ε.Δ.Ι.Π

Στόχοι της ΕΔΙΠ

Η Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος (ΕΔΙΠ), ιδρύθηκε με στόχο:

α) τη διάδοση και εφαρμογή των αρχών του Ιπποκρατικού πνεύματος,

β) την ευαισθητοποίηση των γιατρών, στην υπηρέτηση αυτών των αρχών

γ) τη διδασκαλία και διάδοση της ιστορίας της Τέχνης και της Επιστήμης τους και

δ) την επιβράβευση των βέλτιστων με απονομή διακρίσεων, ειδικών τιμών και μεταλλίων.

Η ΕΔΙΠ, εκτιμά ότι η διάθεση των γιατρών, ιδιαίτερα των νέων, για θυσίες και παραμερισμό των ωφελιμιστικών στόχων, για χάρη των υψηλών ανθρωπιστικών αξιών, αποτελεί στοιχείο πρόκληση στη σχέση Γιατρού-Ασθενούς. Η σχέση αυτή έχει διαταραχθεί, σήμερα, σε σημαντικό βαθμό, κάτω από το βάρος της κοινωνικής αγωνίας, την οποία επιτείνει, έτι περαιτέρω, η δυσφορία της κοινής γνώμης για την ποιότητα του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η ΕΔΙΠ, καλεί τους γιατρούς:

Να υιοθετήσουν την πρωτοβουλία της και να πλαισιώσουν
με ενθουσιασμό την πρότασή της, για ανανέωση της σχέσης τους
με την Ιπποκρατική διδασκαλία και την ιστορία της Τέχνης και
της Επιστήμης τους,

Να στηρίξουν δυναμικά τη Νέα Ιπποκρατική κίνηση, με την
πεποίθηση ότι προωθούν ένα θέμα, το οποίο αναγνωρίζεται από
όλους ως κοινό και ότι συμμετέχουν στην αναγέννηση μιας υπό-
θεσης με παγκόσμια ιατρική εμβέλεια.

Ο Γεν. Γραμματέας                                                                                       Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Βογιατζάκης                                                                   Πάνος Ν. Ζηρογιάννης

Top