ΑΡΧΙΚΗ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ν. Ζηρογιάννης
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθ. Διαμαντόπουλος
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Δαΐκος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ευαγγ. Βογιατζάκης
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λευκοθέα Σάββα
ΤΑΜΙΑΣ Μωρίς Ριχάνα
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ Α. Πολυδώρου
ΜΕΛΗ Κ. Βαγιανός
  Ε. Κουμαντάκης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ. Παπαντωνάτος
  Ι. Υφαντόπουλος

 

Top