ΑΡΧΙΚΗ / Event / Συμπόσιο Μάρτιος 2015

Συμπόσιο Μάρτιος 2015

Συμπόσιο Μάρτιος 2015
Mar
1

Η θέση του γιατρού στην κοινωνία (ΙΙ)

Τόμος 11ος

Επιμέλεια έκδοσης:
Π.Ν. Ζηρογιάννης
Α. Διαμαντόπουλος
Ε. Βογιατζάκης
Ε. Κουμαντάκης

Αθήνα

Μάρτιος 2015
Πρακτικά Ημερίδας
2015

Top