ΑΡΧΙΚΗ / Event / Συμπόσιο Μάρτιος 2018

Συμπόσιο Μάρτιος 2018

Συμπόσιο Μάρτιος 2018
Mar
1

Ο Σύγχρονος Γιατρός και η Σχέση του με την Ιπποκρατική Διδασκαλία και την Ιστορία της Επιστήμης και της Τέχνης του

Τόμος 14ος

Επιμέλεια έκδοσης:
Π.Ν. Ζηρογιάννης
Ε. Βογιατζάκης

Αθήνα

Μάρτιος 2018
Πρακτικά Ημερίδας
2018

Top