ΑΡΧΙΚΗ / Event / Συμπόσιο Μάρτιος 2019

Συμπόσιο Μάρτιος 2019

Συμπόσιο Μάρτιος 2019
Mar
1

Η Ιατρική Φροντίδα του Ασθενούς από τη Χρήση των Βοτάνων και τη Θεραπευτική του Ιπποκράτη στη Σύγχρονη Φαρμακευτική Αγωγή

Τόμος 15ος

Επιμέλεια έκδοσης:
Π.Ν. Ζηρογιάννης
Ε. Βογιατζάκης

Αθήνα

Μάρτιος 2019

Πρακτικά Ημερίδας
2019

Top