ΑΡΧΙΚΗ / Event / Συμπόσιο Μάρτιος 2020

Συμπόσιο Μάρτιος 2020

Συμπόσιο Μάρτιος 2020
Mar
7

Ο Ιπποκρατικός κατά το Ήθος και τα Έργα Γιατρός και τα Δικαιώματα του Αρρώστου την Εποχή της Υψηλής Ιατρικής Τεχνολογίας

Τόμος 5ος

Επιμέλεια έκδοσης:
Π.Ν. Ζηρογιάννης
Ε. Βογιατζάκης

Αθήνα

Μάρτιος 2020

Πρακτικά Ημερίδας
2020

Top