ΑΡΧΙΚΗ / Event / Συμπόσιο Φεβρουάριος 2014

Συμπόσιο Φεβρουάριος 2014

Συμπόσιο Φεβρουάριος 2014
Feb
1

Η θέση του γιατρού στην κοινωνία

Τόμος 10ος

Επιμέλεια έκδοσης:
Π.Ν. Ζηρογιάννης
Ευγ. Κουμαντάκης
Γ. Πετρίκκος
Ε. Βογιατζάκης

Αθήνα

Φεβρουάριος 2014
Πρακτικά Ημερίδας
2014

Top