ΑΡΧΙΚΗ / Event / Συμπόσιο Φεβρουάριος 2012

Συμπόσιο Φεβρουάριος 2012

Συμπόσιο Φεβρουάριος 2012
Feb
1

Η Ιατρική Ηθική σε Καταστάσεις Κρίσεων σε Ειρήνη-Πόλεμο

Τόμος 7ος – 8ος

Επιμέλεια έκδοσης:
Π.Ν. Ζηρογιάννης
Ευάγ. Βογιατζάκης

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Φεβρουάριος 2012

Πρακτικά Ημερίδας
2012

Top