ΑΡΧΙΚΗ / Event / Συμπόσιο Μάρτιος 2017

Συμπόσιο Μάρτιος 2017

Συμπόσιο Μάρτιος 2017
Mar
1

Καταγωγή και Σχέση της Αρχαίας με τη Σύγχρονη Ιατρική Επιστήμη και Τέχνη

Τόμος 13ος

Επιμέλεια έκδοσης:
Π.Ν. Ζηρογιάννης
Ε. Βογιατζάκης

Αθήνα

Μάρτιος 2017
Πρακτικά Ημερίδας
2017

Top